Wednesday, January 9, 2013

Doa mendapat anak kembar @ Prayer to get twins

I got these dua' from this blog and this blogi) Surah As-Saaffaat Ayat 120 (verse 120):íO»n=y 4n?tã 4yqãB šcr㍻ydur ÇÊËÉÈ
120.  (yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".

120. Salamun (peace) be upon Musa (Moses) and Harun (Aaron)!"ii) Surah As-Syura Ayat 50 (verse 50):
÷rr& öNßgã_Íirtム$ZR#tø.èŒ $ZW»tRÎ)ur ( ã@yèøgsur `tB âä!$t±o $¸JÉ)tã 4 ¼çm¯RÎ) ÒOŠÎ=tæ ֍ƒÏs% ÇÎÉÈ

50.  Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.

50. Or He bestows both males and females, and He renders barren whom He wills. Verily, He is the All-Knower and is Able to do all things.


*English translations taken from this web
0 comments: